ORALNA HIRURGIJA

RESEKCIJA KORENA ZUBA

Zubi se održavaju na mestu pomoću korena koji se nastavlja u viličnu kost. Kraj ili vrh svakog korena naziva se apeks. Hirurški zahvat kojim se uklanja vrh korena nekog zuba, zajedno sa procesom (inficiranim tkivom) koji se nalazi na njemu naziva se apikotomija.

Kod nas se ova procedura izvodi laserskim putem i bezbolna je (na momente pacijent može osetiti neprijatnost, ali ne i pravu bol).

CISTE I CISTEKTOMIJA

Ciste oko zuba su patološke šupljine koje su obložene tkivom i ispunjene tečnošću, a mogu se razviti i u vilicama ili u mekom tkivu usana ili obraza.

Hirurška intervencija se sprovodi laserskim putem i bezbolna je (na momente pacijent može osetiti neprijatnost, ali ne i pravu bol).

SVE USLUGE

ŽELITE DA ZAKAŽETE PREGLED?