navigaciona implantologija

NAVIGACIONA IMPLANTOLOGIJA

Napredak u oblasti implantologije kao što su 3D snimanje, softver za planiranje implantata, CAD / CAM… doveli su do kompjuterizacije implantologije u stomatologiji. Nekada je određivanje položaja, veličine, broja, smera i postavljanja implantata zavisilo od dijagnostičkog snimanja, koje je često bilo ograničeno na dvodimenzionalne radiografije. Međutim, ograničenja dvodimenzionalnog snimanja često dovode do pogrešnog postavljanja implantata, …

NAVIGACIONA IMPLANTOLOGIJA Read More »